Project

Beschoeiing en ophogen Gouderak

Oude beschoeiing vervangen voor een nieuwe geankerde afscheiding. Daarna is de rest van de tuin opgehoogd en gerenoveerd.